Metode

Forløbene tilrettelægges altid individuelt, men er oftest korte og intensive. Nogle har brug for blot et par enkelte samtaler for komme tilbage på sporet igen. Andre har en mere kringlet vej og må bruge mere tid og opmærksomhed på at få bugt med forhindringerne.

Via en række fokusområder tager vi i fællesskab afsæt i dine mål og problemstillinger, og vi drøfter en række emner, der er vigtige at huske på din vej mod målet. Spørgsmålene vil hjælpe dig til at opdage alle dine ressourcer og få dig til at forstå, at du med 100% sikkerhed har muligheden for at forbedre din situation.

Min metode har fokus på fremtiden og bearbejdningen af de forhindringer, der spærrer for målet. Metoden er deuden kendetegnet ved at være meget struktureret og handlingsorienteret, og du vil således hurtigt få ideer og redskaber til, hvorledes du bedst opnår de mål, du sætter dig. Sammen laver vi en realistisk plan med de små delmål, der skal bringe dig solidt i mål.

Gennem samtalerne vil du således genopdage alle dine kompetencer, få hjælp til at tænke i nye retninger og muligheder og sidst, men ikke mindst: genvinde motivationen og troen på, at du kan udnytte dit potentiale og dermed komme i harmoni med dig selv.

Rikke Thorbjørn | Skærsø Skovvej 1, 8400 Ebeltoft  | Tlf.: 28 19 96 91